அகத்தியர்

சுருக்கம்

அகத்திய முனிவர்[1] பற்றிய கதைகள் பல இந்திய புராணங்களில் கூறப்படுகிறது.

நாடு

ஊர்

வம்சம்

இவரின் வம்ச வரிசை விஷ்ணுவிலிருந்து -> பிரம்மா -> மரிசி -> காசியபர் -> சூரியன் -> அகத்தியர் என்பதாகும்

தந்தை

தாய்

தொழில் பதவி

கோத்திரம்

குலம்

குரு/ஆசிரியர்

மனைவி கணவன்

லோபமுத்ரா

அகத்தியர் பற்றிய புராணக் கதைகள்

வாதாபியை அகத்தியர் உண்டது
விந்திய மலையை அளுத்தியது.
நகுசனை பாம்பாக மாற்றியது.
அகத்தியர் சமுத்திரத்தை குடித்த கதை
குபேரனை சபித்த கதை
மாரீசனையும் தாடகையையும் சபித்த கதை
அகத்தியர் வளர்த்திய தாமரையை திருடிய இந்திரன்
அசுரர்களை எரித்த அகத்தியர்
இந்திரனின் மோதல்
கஜேந்திர மோட்சம்
ஸ்ரீ ராமருக்கு ஓதிய ஆதித்ய ஹ்ருதயம்
பூமியின் சரிவை சரி செய்த கதை
கௌரஞ்ச மலையின் கதை
பாத்ராஸவனின் கோட்டையில் அகத்தியர்
ஊர்வசி, ஜெயந்தா, நாரதரை சபித்த கதை
துஸ்பன்யனை சபித்த கதை
அகத்தியரின் தங்க வளை

__பிற விவரங்கள் __

அகத்தியருக்கு சுதீஸினர் எனும் தம்பி இருந்தார்{2]. அவரும் அகத்தியரின் சிஷ்யரே[3]

பிற விவரங்கள் 3

பிற விவரங்கள் 4

பிற விவரங்கள் 5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License